Họ và tên: Tiêu Hải Tâm

Chức vụ: TPT đội

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0978635917

Email: dtamhaitam121@gmail.com