Họ và tên: Dương Minh Trí

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0919729677

Email: trid909@gmail.com

Họ và tên: Liên Quốc Trung

Chức vụ: Hiệu Phó

Học vị: ĐHSP

Điện thoại: 0986991923

Email: quoctrung56@ymail.com